مراکز صنعتی

نرم افزار مراکز صنعتی:
زیر سیستم مدیریت منابع فناوری اطلاعات یک راهکار پیشرفته برای مدیریت اجزاء سخت افزاری و نرم افزاری واحد فناوری اطلاعات است. این زیر سیستم فهرستی کامل از همه تجهیزات سخت افزاری، کامپیوترها و سرورهای شبکه را در اختیار شما قرار خواهد داد. لذا به آسانی با کلیک روی نام هر دارایی سوابق درخواست ها و مشکلات ثبت شده آن دارایی قابل مشاهده خواهد بود. نرم افزار موجود همچنین می تواند به صورت خودکار شبکه را پویش کند و مشخصات تجهیزات موجود را شناسایی کند.

 • واحد فنی مهندسی شامل مراحل زیر می باشد:

  اطلاعات مربوط به قطعات،مراحل ساخت قطعات،محصولات،FMEA، Packing، طرح کنترل ،اقلام موثر بر کیفیت، مدیریت براده ها، مدیریت شرح عملیات، مدیریت کشف خطا، مدیریت رخدادها، مدیریت عملیات، مدیریت فیکسچرها، مدیریت وخامتها، مدیریت واحدها و ....

واحد برنامه ریزی

 • سفارش کارها، کارکرد روزانه، شماره سریالها، قطعات و محصولات، مدیریت اطلاعات اول سال، برون سپاری، محصولات نا منطبق، قطعات معیوب، مدیریت براده ها، مدیریت شرح عملیات، مدیریت کشف خطا، مدیریت رخدادها، مدیریت عملیات، مدیریت فیکسچرها،مدیریت وخامتها، مدیریت واحدها، مدیریت مراکز هزینه، مدیریت علت عدم انطباق، فهرست فیکسچرها، بازدید فیکسچرها، مدیریت تلف شده ها، فهرست پرسنل، ترتیب مصرف یک قطعه، نمودار درختی مجموعه ها،  قطعات تشکیل دهنده یک محصول، قطعات تشکیل دهنده یک مجموعه، اخذ کارنامه عملکرد هر نفر، اخذ کارنامه کارگران، قطعات اسکرپ شده هر نفر ، ادامه گزارشات، وضعیت پرونده های یک سفارش تولید، کارت مراحل یک سفارش کار، لیست تلف شده ها، کارکرد برای کلیه مراکز هزینه، آمار محصولات خاتمه یافته، لیست کمبود، شاخص زمان کل تلف شده و ...


کنترل کیفی

 • سفارش کارها،ثبت قطعه ورودی،آرشیو قطعات ورودی،  ورود اطلاعات کنترلی، نظریه مسئول کنترل کیفی، ثبت اقدام اصلاحی، بررسی نهایی توسط مدیریت، گزارش کنترل ورودی، ابزار جدید، کالیبراسیون مجدد،آرشیو ابزارها، ابزارهای خارج از رده، ابزارهای کالیبره، وسایل پایش و اندازه گیری، ثبت معیار پذیرش، آرشیو معیار پذیرش، ثبت وضعیت موجود، آرشیو وضعیت موجود، نحوه اصلاح، کنترل خط رنگ، درخواست رنگ مجدد، آرشیو کنترل خط رنگ،آرشیو درخواست رنگ مجدد،کنترل شروع تولید کنترل، حین تولید، آرشیو ماشین کاری، ثبت کنترل نهایی، آرشیو کنترل نهایی، گزارش کنترل نهایی، ثبت توقف تولید، ثبت اقدام اصلاحی، نتیجه کنترل اقدام، آرشیو محصولات نا منطبق، بررسی مدیریت ثبت قطعه نامنطبق، آرشیو قطعات نا منطبق، تکمیل فرم گزارش قطعات معیوب، ثبت اقدام اصلاحی،مدیریت فرم درخواست توقف تولید، گزارش قطعات نا منطبق، ثبت طرح کنترل محصولات، مشاهده قطعات مشاهده مواد اولیه، محصولات تصویب شده، آرشیو اطلاعات سفارش کارها،آرشیو شماره سریالها، مدیریت تامین کننده ها، مدیریت اقلام موثر بر کیفیت، مدیریت شرکتها، مدیریت عدم انطباق رنگها، مدیریت ابزارهای کنترلی، مدیریت دستگاه ها، مدیریت دلایل توقف علت و تعداد عدم انطباق، مدیریت عدم انطباق کنترل نهایی، مدیریت عملیات کنترل ورودی

مدیریت

 • بررسی و تصویب محصولات
 • محصولات برگشتی
 • محصولات تصویب شده
 • مدیریت RPN های مجاز
 • اجازه بازدید
 • بایگانی محصولاتمدیریت صورت جلسات

 • ثبت کارگروه جدید
 • آرشیو کارگروه ها
 • ثبت اعضا
 • آرشیو اعضا
 • ایجاد صورت جلسات
 • آرشیو صورت جلسات
 • ثبت حاضران در جلسات
 • ثبت آیتمهای صورت جلسات
 • آرشیو آیتمهای صورت جلسات
 • ثبت نتایج صورت جلسات


واحد فروش

 • اطلاعات مشتریان
 • حساب مشتریان
 • سفارشات مشتریان
 • صورت حسابها
 • وضعیت پرداختها
آدرس دفتر مرکزی :
تبریز خیابان 17 شهریور، ساختمان خاتم، فاز 2، ضلع شمالی، طبقه دوم، واحد 3