وب سایت مجلات
در واحد هاي دانشگاهی مجلات و نشریات مختلف در حال فعالیت می باشد، با توجه به اینکه اغلب این نشریات تنها به صورت محدود در دانشگاه و شهر مربوطه فعالیت می کند می توان با ایجاد یک سیستم یکپارچه در سطح کشور باعث ایجاد رقابت و ایجاد انگیزه براي سردبیران و مسئولان نشریه و حتی دانشجویان واحد دانشگاهی به منظور مطرح شدن از لحاظ علمی در سطح کشور خواهد شد. مزیتهاي بسیاري در این جهت می توان ذکر کرد که از مهمترین مزیتهاي آن می توان به صرفه جویی در هزینه به منظور طراحی وبسایتها که اغلب سطح برنامه نویسی پایینی را دارند خواهد شد و یک بانک اطلاعاتی و علمی در زمینه هاي مختلف علمی سطح کشور را فراهم خواهد آورد که در دسترس همه دانش پژوهان قرار می گیرد. از مهمترین سیستم هایی که براي این سرویس در نظر گرفته شده است می توان به : مشاهده تمامی مجلات، ارتباط با نشریه، نویسندگان و اعضاء، شناسنامه مجله، هزینه ها، عضویت کاربران، مدیریت اخبار، پیوندها و نشریه ها، اتوماسیون کامل ارسال مقاله و داوري مقالات توسط داوران و ... اشاره کرد.این نرم افزار محدودیتی از لحاظ تعداد مجلات منتشر شده همزمان ندارد.آدرس دفتر مرکزی :
تبریز خیابان 17 شهریور، ساختمان خاتم، فاز 2، ضلع شمالی، طبقه دوم، واحد 3