تغییر تلفن شماره های شرکت
تغییر شماره های شرکت پیشتازان جهان ارتباطات

به دنبال تغییرات انجام گرفته در شبکه مخابرات آذربایجان شرقی و 8 رقمی شدن شماره های تبریز با اضافه شدن رقم 3 به ابتدای هر شماره، شماره تلفن های شرکت نیز به شرح زیر تغییر و اصلاح می شود. مشتریان ارجمند جهت تماس و پیگیری درخواست های خود می توانند با شماره های زیر تماس بگیرند:

تلفن :  35567140-041

فکس : 35539028-041


آدرس دفتر مرکزی :
تبریز خیابان 17 شهریور، ساختمان خاتم، فاز 2، ضلع شمالی، طبقه دوم، واحد 3